درباره ما


 رسالت فرا محاسب کمک در نظم بخشیدن به سیستم حسابداری مجموعه ها می باشد

ما این رسالت را تبدیل به وظیفه و هدف خود کرده ایم و می‌کوشیم هر چه بهتر و مفیدتر در کنار شما باشیم

خدمات ما


فروشگاهی

شرکتی

تولیدی

مشاوره


همکاران ما در فرامحاسب در کنار شما هستند تا بهترین و مناسب ترین پک نرم

افزاری را تهیه کنید، برای استفاده از آن

آموزش ببینید و در جریان کار به عنوان مشاور و پشتیبان همراه شما هستند تا بهترین

استفاده ممکن را از پک خریداری شده به عمل آورید

فرامحاسب همراه شماست