منظور از صورت های مالی چیست؟

منظور از صورت های مالی یا گزارش های مالی اعمالی است که برروی پول ها انجام می شود یعنی به طور مثال درآمد مالی شرکت یا کارخانه از چه راهی و از چه جایی بوده و در چه راه هایی خرج شده و الان چه مقدار از آن باقی مانده است. در ادامه ی این مطلب توضیحات بیشتری درباره صورت های مالی خواهیم داد. هدف گزارش های مالی یا صورت های مالی یک شرکت یا کارخانه دادن اطلاعاتی درباره حسابهای مالی،...

Read more...