برچسب - کار های مربوط به حسابداری

اهمیت نرم افزار حسابداری در کسب و کار امروزی

اهمیت استفاده از نرم افزار های حسابداری در کسب و کار امروزی

در گذشته که کسب کار ها  به چند مغازه و کارگاه کوچک خلاصه می شد نیاز چندانی به یک حسابدار و کار های مربوط به حسابداری مانند تهیه گزارش سود و زیان و کار های از این قبیل نبود . اما در این دوره با پیشرفت روز افزون علم و همگام شدن جامعه با فناوری و گسترش کسب و کار ها و به وجود آمدن کارخانه ها و فروشگاه های زنجیره ای دیگر نمی توان حساب و کتاب های [...]

بیشتر بخوانید...