وظایف یک حسابدار خوب چیست؟

در این دوره با به وجود آمدن فروشگاه ها و کارخانه های بزرگ و گسترش کسب و کار ها نیاز به یک یا چند حسابدار در تمامی شرکت ها و فروشگاه ها احساس می شود. در این مطلب می خواهیم به شرح تعدادی از وظایف یک حسابدار خوب برای شما کاربران و مخاطبان بپردازیم. اولین و مهمترین وظیفه ی یک حسابدار خوب ثبت اطلاعات و فعالیت های مالی هر شرکت یا فروشگاه یا کارخانه با بالاترین دقت ممکن و بدون کوچک...

Read more...
اهمیت نرم افزار حسابداری در کسب و کار امروزی

اهمیت استفاده از نرم افزار های حسابداری در کسب و کار امروزی

در گذشته که کسب کار ها  به چند مغازه و کارگاه کوچک خلاصه می شد نیاز چندانی به یک حسابدار و کار های مربوط به حسابداری مانند تهیه گزارش سود و زیان و کار های از این قبیل نبود . اما در این دوره با پیشرفت روز افزون علم و همگام شدن جامعه با فناوری و گسترش کسب و کار ها و به وجود آمدن کارخانه ها و فروشگاه های زنجیره ای دیگر نمی توان حساب و کتاب های...

Read more...