یادداشت:قانون تسهیل تکالیف مودیان،جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان   پس از تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و فراخوان‌های انجام شده در سال 1401 که...