ویژگی های نرم افزار حسابداری فرا محاسب

امکانات نرم افزار های حسابداری فرامحاسب(قسمت دوم)

در این مطلب می خواهیم به بخش دوم شرح ویژگی ها و امکانات نرم افزار های حسابداری گروه فرامحاسب بپردازیم. نرم افزار ها و محصولات گروه فرامحاسب به شش دسته ی تقسیم بندی می شوند و هر کدام از این نرم افزار های دارای چند نسخه هستند به طور مثال نرم افزار شرکتی فرامحاسب دارای دو نسخه می باشد که هر کدام ویژگی ها و امکانات بخصوصی را دارا هستند اما یکسری از این ویژگی ها در هر دو نسخه...

Read more...
نرم افزار های حسابداری شرکتی

چرا از نرم افزار های حسابداری شرکتی استفاده کنیم

یکی از شاخه های رشته ی حسابداری که به حسابداری در شرکت ها مرتبط است، حسابداری شرکتی نام دارد. امکان ثبت دارایی هاو مدیریت اموال و دارایی ها، آماده سازی حساب نهایی و صورت گردش وجوه نقد، حساب و کتاب حقوق و کارمزد کارمندان، تحلیل و تفسیر نتایج مالی شرکت برای برنامه ریزی برای آینده ی شرکت، آماده سازی تراز نامه و حسابرسی و ... همه زیر مجموعه ی حسابداری شرکتی می باشد. در این مطلب می خواهیم درباره...

Read more...