نرم افزار رستورانی

نرم افزار رستورانی خوب ،چه مزیت،ویژگی و امکاناتی دارد؟

نرم افزار رستورانی ، امروزه یکی از نیاز های اساسی یک مجموعه پذیرایی می باشد . داشتن نرم افزاری مطمئن و کارآمد ، تاثیر مثبتی بر اکثر واحد های داخلی رستورانی دارد . مزیت های یک نرم افزار رستورانی خوب : انجام بهتر عملیات حسابداری فرایند خدمات دهی بهتر به مشتریان  بهره وری  در پخت جلوگیری از خطاهای انسانی افزایش سرعت کارکنان جلوگیری از سوء استفاده کارکنان مدیریت انبار افزایش سرعت ارسال پیک به مشتریان و ...   در این مقاله میخواهیم...

Read more...