با تصویب قانون آزمایشی ارزش افزوده مصوب سال 1387،ماده 19 همان قانون،اصناف و مشاغل را مکلف به استفاده از صندوق‌های فروش کرده بود.(حتما در فروشگاه‌های زنجیره‌ای صندوق‌های فروشگاهی را...