پروژه ها و شعبه ها در فرامحاسب

از همه چیز آگاه باش !

در هر شعبه، پروژه و یا هر قسمت سازمان چقدر هزینه میکنید ؟ از هر مرحله تولید چگونه گزارش میگیرید ؟ با ابزار مرکز هزینه میتوانید تمام درآمد و هزینه ها را تفکیک کنید, فروش هر شعبه را جدا کنید و بهاء تمام شده هر پروژه را محاسبه کنید.

تفکیک پروژه ها با نرم افزار حسابداری

هر پروژه رو تفکیک کن !

با فرامحاسب تمام پروژهای را ثبت سیستم کنید, در هر فرم از نرم فزار پروژه مورد نظر را انتخاب کنید و در انتها گزارشات تفکیک شده بگیرید، هزینه ها و درآمد ها، کالاهای مصرف شده، سود و زیان و ... تنها در یک صفحه قابل چاپ هستند.

بهاء تمام شده را با دقت محاسبه کن !

در تولید ها چند مرحله ای، هزینه های هر مرحله را جداگانه وارد کنید تا از هر مرحله تولید گزارشات کارآمد دریافت کنید.

محاسبه قیمت تمام شده در نرم افزار حسابداری
شعب بندی در فرامحاسب

همه شعبه ها رو زیر نظر بگیر !

تمام شعبه ها وارد کنید, فاکتور های حواله انبار, فروش و هزینه های هر شعبه را ثبت کنید و از تمامی اطلاعات در سیستم مرکزی گزارش بگیرید. میتوانید از طریق نسخه های تحت وب تمام شعبه ها را به صورت آنلاین به دفتر مرکزی متصل کنید.

سازمان رو به قسمت های کوچک تر تقسیم کن !

برای مدیریت بهتر میتوانید تجارت خود را به بخش های کوچک تر تقسیم کنید، هزینه و درآمدهای هر بخش را تفکیک کنید, گزارشات را مقایسه و در نهایت چاپ کنید.

قسمت بندی پروژه ها در فرامحاسب
فروش اینترنتی در نرم افزار حسابداری

فروش اینترنتی داشته باش !

فروشگاه اینترنتی داشته باشید و آن را به فرامحاسب متصل کنید, با ابزار مرکز هزینه فروش دیجیتال و فروشگاه رو تفکیک کنید تا تصمیمات کارآمد تری بگیرید.

امروز رایگان شروع کن

نسخه رایگان به مدت 7 روز استفاده به همراه پشتیبانی
نرم افزار حسبداری رایگان