حسابداری مالی با فرامحاسب

با خیال راحت تصمیمات تجاری بگیرید!

ابزار حسابداری به شما کمک میکند تا با جمع آوری اطلاعات مالی , کلیه معاملات و رویداد های مالی مجموعه خود را به ترتیب تاریخ وقوع داشته باشید، کدهای حسابداری منحصر به خود را تعریف کنید و از تفصیلی شناور بهره بگیرید،و به آسانی در یک گزارش همه اطلاعات رو بخوانید . مرتب کردن و ارزیابی اطلاعات مالی و به دست آوردن شاخص های کمی از عملکرد داخلی و ارتباطات بیرونی مجموعه ،مهم ترین وظیفه یک سیستم حسابداری است.

مدیریت با نرم افزار حسابداری

حرفه ای مدیریت کنید !

با فرامحاسب در نتیجه ثبت تمامی تراکنشات مالی , سند های حسابداری به صورت خودکار صادر میشود تا امکان خواندن گزارشات ترازنامه و دفاتر مالی برای شما آسان شود در نتیجه پیش بینی بهتری از تجارت خود داشته باشید. هدف اصلی از حسابداری مالی، ایجاد صورت حساب های مالی که لازمه استفاده کنندگان از صورت های مالی است

هر آنچه که حسابدار شما نیاز دارد، تفصیلی شناور !

هر حساب تفصیلی رو به صورت مستقل تعریف کنید و یرای هر تفصیل یک کد واحد داشته باشید.گزارشات قوی بگیرید و از هر حساب تفصیلی به صورت سرجمع و یا تفکیک شده خروجی بگیرید.

گزارش گیری از نرم افزار حسابداری
اطلاعات سهامداران در نرم افزار حسابداری

اعتماد شرکاء رو دقیق داشته باش !

اطلاعات سهامداران و درصد هر شریک تجاری رو وارد کنید، فرامحاسب اطلاعات شما را پردازش میکند و درصد هر شخص را مشخص میکند، به این ترتیت حساب سهامداران را در لحظه ای که بخواهید، داشته باشید.

اطلاعات رو طبقه بندی کن !

فرامحاسب تمام اطلاعات مالی مربوط به واحد تجاری شما را شناسایی، اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی و در قالب صورت های مالی خلاصه میکند تا اطلاعات مفیدی برای شما آماده کند. برای فراهم کردن این اطلاعات در هر دوره مالی، عملیات حسابداری به صورت پیاپی اجرا میشود و در هر دوره این عملیات به صورت منظم اجرا میشود..

طبقه بندی اطلاعات در نرم افزار حسابداری
دید کلی از حساب ها

چشم انداز تجارتت رو داشته باش !

همراه با فرامحاسب اطلاعاتی که از حسابداری مالی به دست می آورید، تا حدود زیادی بر هدف های آینده مجموعه تاثیرگذار خواهد بود. چراکه این اطلاعات حاصل از تجربیات مالی گذشته شرکت است و دید کاملی از عملکرد آن ارائه می دهد، به این صورت میتوانید اهداف جدید مالی و تجاری ترسیم کنید و در نتیجه تصمیمات بهتری بگیرید.

امروز رایگان شروع کن

نسخه رایگان به مدت 7 روز استفاده به همراه پشتیبانی
نرم افزار حسبداری رایگان