یادداشت:قانون تسهیل تکالیف مودیان،جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان   پس از تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و فراخوان‌های انجام شده در سال 1401 که...
با تصویب قانون آزمایشی ارزش افزوده مصوب سال 1387،ماده 19 همان قانون،اصناف و مشاغل را مکلف به استفاده از صندوق‌های فروش کرده بود.(حتما در فروشگاه‌های زنجیره‌ای صندوق‌های فروشگاهی را...