چرا به نرم افزار حسابداری فروشگاهی نیاز دارم ؟

چرا به نرم افزار حسابداری فروشگاهی نیاز دارم ؟ من اگه سرمایه محدودی داشته باشم تا یک فرشگاه تاسیس کنم ، اولین کار بعد از خرید اجناس،گرفتن یک نرم افزار حسابداری خوب است.میدونید چرا؟ چون میدونم هزینه زیادی نمیکنم اما این قدر مزیت برام داره که خودمو اجبار میکنم اولین کارم خرید نرم افزار حسابداری باشه. اولا که میخوام بدونم به میزانی که سرمایه گذاری کردم ، چه قدر درامد دارم شاید پولم تو بانک میزاشتم بیشتر از این فروشگاه برام سود...

Read more...