نرم افزار تولیدی

نرم افزار تولیدی سطح 1


ویژگی های نرم افزار

 • عملیات بازرگانیتعریف کالا در دو سطح, تعریف حساب های بانکی, صدور فاکتور خرید و فروش و مرجوعی ها, ثبت سند اتوماتیک برای فاکتورها, ثبت هزینه و درآمد, امکان استفاده از دستگاه بارکدخوان
 • عملیات خزانه داریثبت عملیات به صورت نقد و چک, کارت خوان, نسیه, انواع عملیات ها چک ها, ثبت تمامی امور بانکی
 • عملیات حسابداری مالیثبت اسناد حسابداری, گزارش از ترازهای آزمایشی 6 و 8 ستونی
 • گزارشاتگزارشات سود کالا و اشخاص و فاکتورها, گزارش موجودی تعداد و ریالی انبار, گزارشات حساب شخصی
 • تولیدثبت تولید با فرمول های ثابت و متغیر, ثبت هزینه های مستقیم, محاسبه بها تمام شده
 • عملیات تکمیلیتعریف چند صندوق, تعریف چند بانک, پیک و کرایه حمل, اتصال به بارکدخوان, ثبت فاکتورهای موفقیت, چاپ چک
 • عملیات پیشرفتهاتصال به ترازو, تعریف کاربران, حق دسترسی, ثبت فاکتور خدماتی, گزارشات سریالی, ثبت کالای دو واحدی, فروش بارکدهای وزنی + ثبت هزینه در فاکتور خرید, ثبت همزمان چندین فاکتور, تاریخ تسویه و تحویل

نرم افزار تولیدی سطح 2


ویژگی های نرم افزار

 • عملیات بازرگانیتعریف کالا در دو سطح, تعریف حساب های بانکی, صدور فاکتور خرید و فروش و مرجوعی ها, ثبت سند اتوماتیک برای فاکتورها, ثبت هزینه و درآمد, امکان استفاده از دستگاه بارکدخوان
 • عملیات خزانه داریثبت عملیات به صورت نقد و چک, کارت خوان, نسیه, انواع عملیات ها چک ها, ثبت تمامی امور بانکی
 • عملیات حسابداری مالیثبت اسناد حسابداری, گزارش از ترازهای آزمایشی 6 و 8 ستونی
 • گزارشاتگزارشات سود کالا و اشخاص و فاکتورها, گزارش موجودی تعداد و ریالی انبار, گزارشات حساب شخصی
 • تولیدثبت تولید با فرمول های ثابت و متغیر, ثبت هزینه های مستقیم, محاسبه بها تمام شده
 • عملیات تکمیلیتعریف چند صندوق, تعریف چند بانک, پیک و کرایه حمل, اتصال به بارکدخوان, ثبت فاکتورهای موفقیت, چاپ چک
 • عملیات پیشرفتهاتصال به ترازو, تعریف کاربران, حق دسترسی, ثبت فاکتور خدماتی, گزارشات سریالی, ثبت کالای دو واحدی, فروش بارکدهای وزنی + ثبت هزینه در فاکتور خرید, ثبت همزمان چندین فاکتور, تاریخ تسویه و تحویل